CERTIFICATEN

De lascoördinator

De NEN-EN 1090 stelt duidelijke eisen aan de functie van de lascoördinator. De verplichting voor het hebben van een lascoördinator geldt voor de uitvoeringsklasse EXC 2, 3 en 4. De taken en verantwoordelijkheden van de lascoördinator zijn vastgelegd in het EN-ISO 14731.

Deze taken en verantwoordelijkheden strekken zich uit over het gehele gebied van de productie, van voorbereiding, coördinatie en bewaking tot keuring en controle. De werkzaamheden van de lascoördinator omvatten dus meer dan het verzorgen van de juiste lasmethode- en laskwalificaties. Het enorme takenpakket dat de lascoördinator moet beheersen, is vastgelegd in een taakomschrijving en in het kwaliteitssysteem. Ook is gespecificeerd hoe om te gaan met de bevoegdheden, en tot welk niveau de lascoördinator namens het bedrijf mag handelen, b.v. bij het uitvoeren van toezicht op lasmethodekwalificaties, afname van het laswerk en het accorderen van lasrapporten.

De formele aanstelling als lascoördinator was dan ook een essentiele voorwaarde voor het goed functioneren van de beheersing van het lasproces. De bevoegde lascoördinator binnen onze organisatie voldoet aan het  technische kennisniveau, namelijk S ( Specifieke kennis ).