CERTIFICATEN

ISO 9001:2015 gecertificeerd metaalbedrijf

Th. van der Stap B.V.: Wanneer kwaliteit er echt toe doet !

Th. van der Stap B.V. is ISO 9001 gecertificeerd. Dit is een certificering die gericht is op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg. Wij zijn gericht op continue verbetering en willen u als klant graag tevreden stellen.
Het ISO 9001 certificaat verklaart dat wij in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, wet- en regelgeving omtrent product en productlevering en de overige door de organisatie zelf gestelde eisen omtrent verbetering en bedrijfsprocessen.
De ISO 9001 standaard eist dat het kwaliteitsbeleid op papier staat en dat dit beleid bij alle medewerkers bekend moet zijn. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Kwaliteitsteam

Kwaliteit is een integraal onderdeel van het kwaliteitsbewustzijn binnen  Th. van der Stap B.V.  Om de continue verbetering en optimalisatie van bedrijfsprocessen te kunnen waarborgen hebben wij een specialistisch kwaliteitsteam samengesteld. Zij richten zich op de continue verbetering van onze diensten en bedrijfsprocessen, de productkwaliteit en de haalbaarheid van toleranties. Dit team is ook verantwoordelijk voor het overstempelen en herwaarmerken van plaatwerk en richt zich volledig op het kwaliteitsniveau van Th. van der Stap B.V.. Dit doen zij door alle bevindingen met behulp van nauwkeurige meetgereedschappen te documenteren en te rapporteren.

ISO 9001

ISO 9001:2015 gecertificeerd metaalbedrijf